Győzött Geréb Ágnes!

Feczkó Tivadar Ákos, két otthon született gyermek édesapjának vitaindító írása a Geréb-ügyben.
"Az emberek megtagadják prófétáikat és lemészárolják őket, de szeretik vértanúikat, és tisztelik azokat, akiket megöltek."
F.M.Dosztojevszkij

2010. október 5. Dr. Geréb Ágnest bebörtönözik. Felrobbant egy itt felejtett bomba: Dr. Geréb Ágnes fizikai kiiktatását az előző időszakban készítették elő, annak mintegy állatorvosi lova: Egészségügyi és szabályozási kérdéseket rendőri erővel kezelni; szakmai párbeszéd helyett kriminalizálni; együttműködés helyett az ellentéteket felerősíteni; megoldások helyett ígérgetni. Másfelől viszont ez a helyzet lehetőséget teremt arra, hogy az új kormány bebizonyítsa: Valóban túl tud lépni a múlt gondolkodási sémáin, számára a szuverén tehetség, az élet szolgálata, a civil és polgári kezdeményezés, értéket jelent és támogatásra méltó.

Ezzel egy időben a hazai szülészeti szakma képviselői, vezető politikusok, az egészségügyi kormányzat, civil szervezeteket is bevonva az otthonszülés törvényi feltételeiről tárgyalnak, ezzel elismerve hogy az otthonszülés támogatói nem látens gyilkosok, hogy tudományosan nem tartható a kötelező kórházbanszülés. De akkor miért üldözik még mindig Dr. Geréb Ágnest? Ehhez nem az egyedi esetek félinformációkon alapuló megvitatása, hanem a háborítatlan szülésért vívott, több évtizede tartó küzdelem áttekintése lehet segítségünkre.

Ki is Dr. Geréb Ágnes? Alig találunk róla képet, nyilatkozatot. Pedig 17 éves kórházi szülészorvosi gyakorlattal, 22 éve az otthonszülés legjelentősebb képviselője. Dr. Geréb Ágnest nem pusztán szavai, elméletei igazolják, hanem tettei, eredményei: létrehozta a háborítatlan szülés működő modelljét (továbbiakban bábai-modell), több ezer születésnél volt jelen kórházban, majd otthonokban. Dr. Geréb Ágnest már akkor elkönyvelték fekete báránynak, amikor orvosként titokban beengedte az apákat a szülőszobába, amikor nem kötözte le a szülő nő lábát, és nem fogadott el hálapénzt. Ezen újításaiért ma már mindannyian hálásak vagyunk neki. Ugyanakkor a nemzetközileg elismert szaktekintély személyét bemocskoló negatív előítéletekre ellenlábasai továbbra is szívesen építenek.

Látjuk a helyzet abszurditását: Dr. Geréb Ágnest bebörtönözték, lábbilincsben vezetik kamerák előtt, ahelyett hogy az előbb említett tárgyalássorozatokat vezetné, hisz ő az egyetlen aki mind elméletben, mind gyakorlatban ismeri a kórházi- és bábai-modell előnyeit, kockázatait.

Miről is szól a vita? Mit jelent a Dr. Geréb Ágnes által meghonosított bábai-modell, a háborítatlan szülés?

A bábai-modellben a szülés és a születés nem betegség, hanem az élet egyik legfontosabb, legszemélyesebb, természetes eseménye. A bábai szemléletben, mivel a szülőanya nem betegségben szenved, a várandós nő természetes, egészséges érzéseit, vágyait tekintik meghatározónak, a kompetenciájára építenek. Ezt azért tehetik, mert szemben a vészhelyzet-szemlélettel a várandósságok és a szülések nagy százaléka problémamentes. (A bábák általi szüléskísérés csak ezen esetekre vonatkozik. Kórházi vizsgálatokkal kell igazolni, hogy egészséges és alkalmas a baba és a mama az otthonszülésre. A bábai-modellben csak a tudomány által “várhatóan problémamentesnek" ítélt szülésekről beszélünk.) Tekintettel arra, hogy a szülés folyamatát lelki tényezők is alapvetően meghatározzák, kijelenthető, hogy a szüléshez való kísérői, vagy vezetői hozzáállás jelentősen befolyásolja az esetleges szövődmények kialakulását. Tehát a bába a normál szülés kísérésére és az esetleges komplikációk helyes felismerésére, elhárításuk megkezdésére koncentrál. Az angol szakirodalom nagyon szereti az alliteráló kifejezéseket, és most kivételesen fordításban is pontosan közzétehető a modell: komplementaritás = kollegialitás, kooperáció, kommunikáció.

A bábai-modell a gyakorlatban

Mivel tehát elfogadjuk a természetes folyamatokat, feladatunk a szülőanya maximális támogatása, segítése. A szülés előtt a kórházi vizsgálatok mellett, tanfolyamon biztosítják a lehetőséget az anyáknak, hogy mind lelkileg-szellemileg-fizikailag felkészültek legyenek. Az egész terhesség alatt segítik, kísérik, hisz ő fog szülni, nem az orvos. A várandósok számára szervezett tanfolyamon a nők választ kaphatnak valamennyi kérdésükre a fogantatástól a gyermekágyig, megbeszélik a szülés fizikai és lelki folyamatait, és szó esik az újszülött-gondozásról és a szoptatásról is.

A vajúdás, szülés alatt és után szakképzett szüléssegítőkre (bábákra) van szükség. Ez a nemzetközi gyakorlat és a WHO ajánlása szerint is különbözik az orvosi tevékenységtől, más szemlélet, más kompetencia. Ezért Dr. Geréb Ágnes felelős szakemberként olyan modell értékű rendszert hozott létre, amelyben a nőt képzett, a nemzetközi bábai szakirodalmat és protokollt ismerő szaksegítség kíséri, szükség esetén több millió forintot érő eszközök állnak rendelkezésükre. A civil szolgálat professzionalizmusát mutatja, hogy azok az orvosok, akik valódi bábai gyakorlatba kezdtek, orvosi praxisuk dacára, több évig bábai segítői tevékenységet folytatnak, mielőtt önálló bábai születéskísérésre vállalkoznak. (Ezért sem szabad összekeverni Dr. Geréb Ágnesék tevékenységét az egyéb otthonszülésekkel, vagy a több évtizeddel ezelőtti bábai gyakorlattal.)

A bábai-modell sikerét mutatja, hogy ma már magánklinikák és kórházak árulják magukat azzal, hogy ugyanazt tudják biztosítani mint az otthonszülések esetén, mama-barát szlogent írnak szórólapjaikra, miközben sem az orvosok képzése, sem a hozzáállásuk, sem a gyakorlatuk érdemben nem változott, lényeges változást a falak színesre festésével illetve pusztán udvarias kommunikációval nem lehet elérni.

Az otthonszülésről

A bábai-modell, tehát nem a szülés helyének tekintetében, hanem a szemléletében áll szemben a kórházi gyakorlattal. Nyugat-Európában, Kanadában, az Egyesült-Államokban a bábai modell működik a kórházak falai között is. Magyarországon is sokan vannak, akik kórházban de háborítatlanul szülnek vagy szeretnének szülni, ők azok akik a bábai-modellt szeretnék a kórházfalak között.

Ha megértettük a bábai-modellt akkor látjuk, hogy nem szükséges hogy a szülés kórházban történjen, csak ha az anya biztonságérzete ezt megkívánja. A nemzetközi szakirodalom alapján az OSZABISZ (Orvosok a Szabad és Biztonságos Szülésért) azt állítja, hogy amennyiben a várandósság kis kockázatú, a tervezett, bábával kísért otthonszülés ugyanolyan biztonságos, mint a kórházi szülés. A születés körüli halálozás előfordulási gyakoriságában sincs különbség. (Orvosok a Szabad és Biztonságos Szü̈letésért Nyilatkozata, Budapest, 2010. október 10.) Ennek az az oka, hogy a maximális biztonságot a kórházi eszközök önmagukban nem képesek biztosítani. Ezért - amennyiben előzetes kizáró ok nincsen - elsősorban az anya döntését kell tiszteletben tartani, akár az intézeti körülményeket, akár az otthonszülést választja. Ha az utóbbi esetben is intézetbe kényszerítjük az anyát, akkor elvész a belső biztonságérzet, és hiába vannak kéznél kórházi műszerek, indokolatlan szövődményeket és kockázatos beavatkozásokat okozunk.

(A kórházi és az otthonszülés vonatkozásában sokféle statisztikát olvashatunk. Közös bennük, hogy szignifikáns eltérés nincs a halálozási arány tekintetében. Ugyanakkor pontos statisztika nem létezik. A kórházi kimutatásokba gyakran bekerülnek a magas kockázatú szülések eredményei is, míg az otthonszülést tárgyaló statisztikák sok esetben tartalmazzák a nem tervezett otthonszülések adatait is. Ugyancsak megbízhatatlanná teszi a statisztikai adatokat, hogy jelentős eltérés mutatkozhat a szülő nők lelki tényezőitől, egészségügyi, szociális, kulturális hátterétől, avagy a választott intézmény, orvos vagy bába felkészültségétől és gyakorlatától függően.)

Az otthonszülés tekintetében az áttörés Mikola István volt fideszes egészségügyi miniszter nevéhez fűződik, aki először jelentette ki nyilvánosan, hogy a nőknek alkotmányos joguk megválasztani, hol kívánják világra hozni gyermeküket. Kiállt amellett, hogy önmagában az a tény, hogy az otthonszülés jogszabályi háttere hiányzik, nem zárhatja ki az otthonszülés létjogosultságát. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több állásfoglalásában is felhívta a jogalkotó és a szakma figyelmét a szülő nő és gyermeke alkotmányos jogaira, a szakmai és a jogi szabályozás elodázhatatlan voltára.

Bábai-modell - kórházak

A bábai-modell és az otthonszülés a vádakkal szemben nem kórházellenes! Számít a kórházakra, az orvosokra is, hisz nagyon fontos a szerepük. Kórházi vizsgálatokkal kell igazolni, hogy egészséges és alkalmas a baba és a mama az otthonszülésre. Amennyiben komplikáció fordul elő -akár intézeti, akár otthoni körülmények között-, a bába és a mentőorvosok illetve kórházi szakemberek együttműködésére van szükség. A bába a szülést követően sem kockáztat, mentőt hívni nem presztízskérdés számára. Ha bármilyen apró indoka van, akkor szülés után is elküldi kórházba az anyát és a gyermeket.

Nem lehet elhallgatni ugyanakkor a mai kórházi gyakorlat veszélyeit. A nemzetközi szakirodalmi adatok azt is bizonyítják, hogy tervezett, bábával kísért otthonszüléssel szemben a kórházban a műszeres beavatkozások és a szövődmények előfordulási gyakorisága statisztikailag jelentősen nagyobb. A szenzációra éhes médiában azonban eltorzított arányban lehet hallani az otthonszülés során kialakult szövődményekről. Ezek nyilvánosság előtti kitárgyalása - szemben a kórházi belső jelentésekkel, amelyek publicitást nem kap(hat)nak - pedig nemcsak etikátlan és jogtalan, de félrevezető is, mert azt a téves benyomást alakítja ki, mintha az otthonszülés során gyakrabban fordulnának elő problémák.

Prof. Marsden Wagner M.D., M.S., korábban a WHO női és gyermekegészségügyi részlegének vezetője a 2003-as nyíregyházi bábakonferencián elhangzott beszédében összefoglalta a magyarországi kórházi gyakorlat és a WHO álláspontja közti eltéréseket bemutatva a kórházi beavatkozások indokolatlanul nagy számát, mint például a rutinszerűen alkalmazott CTG, infúzió, gátmetszés és császármetszés. Az OSZABISZ szerint minden második császármetszés valós orvosi indikáció nélkül történik veszélyeztetve ezzel az anyát és az újszülöttet, hiszen a fölösleges beavatkozásnak előnye nincs, csak kockázata. Hasonlóan nagy veszélynek teszik ki az anyát és az újszülöttet az indokolatlan szülésindítással is.

Melyek azok a tényezők, amelyekkel meg kell küzdenünk azért, hogy a bábai-modell intézményen belül is választhatóvá váljon, és a Dr. Geréb Ágnes által létrehozott otthonszülés modelljének is megszülessen a jogi háttere?

A szülőanya, bába, orvos kompetenciájának rendezése

El kell fogadni, hogy a szülőanya szüli meg a gyereket. A szülés folyamán ő az első. A bábák azok, akik a legtöbbet tudnak segíteni. Ezért a bábai tevékenységet szabályozni kell, oktatásuk megszervezendő. Dr. Geréb Ágnes 22 éve küzd azért, hogy a bábák külön szakmakódot kapjanak a WHO ajánlásával összhangban, de célja elérésében eddig minden eszközzel akadályozták. Elengedhetetlen, hogy a kórházi szakemberek elfogadják a bába kompetenciáját, és ne különböztessék meg hátrányosan, sem a megkezdett otthonszülés után hozzájuk forduló szülő nőt, sem pedig az őt beszállító bábát.

Pénzügyi érdekek

Miért ilyen nagy probléma pár száz otthonszülő? - kérdezik sokan. Az otthonszülők köre valóban nem jelentős, azonban az általuk képviselt bábai-modell, nyugati mintára az intézeti születések esetében is az orvosok szerepének átértékeléséhez vezethet. A magyar kórházi protokoll szerint az orvosnak minden esetben ott kell lennie a szülés utolsó szakaszában. Nyugat-Európában, illetve a bábai-modellben, mint fentebb bemutattuk, a születést a kórházban is bába kíséri, és csak komplikáció esetén hív orvost. Jelenlegi kórházi statisztikák szerint az esetek kb. 50%-ában természetesen és beavatkozásmentesen lezajlik a szülés, lehet hogy ezen esetekben az orvos nem is találkozna a szüléssel. A napi.hu cikke ennek pénzügyi oldalát világítja meg, becslése szerint a szülészeti piac mérete meghaladja a húszmilliárd forintot, amelynek egynegyedét borítékban adják át.

A Dr. Geréb Ágnes személye elleni támadások

Miközben az emberek többsége háborítatlanul, humánus módon, természetesen szeretne szülni kórházban vagy otthon, Dr. Geréb Ágnes személyét a korábbinál is nagyobb támadások érik. Azoknak, akik korábban elvi harcot folytattak vele szemben, mert mama- és bababarát módszereket alkalmazott kórházi orvosként, illetve később otthonszüléseken keresztül meghonosította a háborítatlan szülés modelljét, ma Dr. Geréb Ágnes személyének meghurcolása maradt, néhány komplikáció kriminalizálásán keresztül. Sokan szeretnék, ha bármilyen hibát sikerülne rábizonyítani, és büntetőjogi eszközökkel vághatnának vissza.

Meg lehet figyelni, hogy a Dr. Geréb Ágnes elleni kampány milyen változásokon ment át: Kezdettől fogva sarlatánnak állították be, aki nem ért a szakmájához. Ugyanakkor 17 év kórházi praxis van mögötte, és 21 éves a legidősebb otthonszületett gyermek, akit ő segített a világra, több mint háromezer sikeres otthonszülés zajlott le a részvételével. A közelmúltban a Dr. Geréb Ágnes elleni kampány váltott, és az eddig eltagadott sikereket próbálja ellene fordítani. Dr. Geréb Ágnes bátor és erős személyiség - tehát szektavezér vagy papnő. Sikeres, sokan szeretik - ezért ők irracionális hívők vagy rajongók pusztán. De a sikeres otthonszüléseket is megpróbálják utólag ellene és az anyák ellen fordítani, a nő önzésének tulajdonítva mindezt. Személyével szembe akarják állítani a kórházban szülő nőket is, pedig ő minden szempontból a nők igényeit tartja szem előtt, támogatja azokat is, aki az intézeti szülés mellett döntenek.

Most, hogy az új kormányzat az otthonszülés kísérését a Nyugat-Európai mintáknak megfelelően rövid időn belül engedélyezni fogja, Dr. Geréb Ágnes ellenfelei új taktikával próbálkoznak: “ha valaminek nem tudsz ellenállni, akkor állj az élére". Ezért egész egyszerűen azzal vádolják Dr. Geréb Ágnest, hogy ő az otthonszülés magyarországi kerékkötője(!), és egyúttal szerényen ajánlják saját magukat helyette. Képesek lennének olyanok szakmai és jogi szabályozásra vállalkozni, akik még egy otthonszülést sem kísértek, vagy akik idáig minden eszközzel kétségbe vonták.

Félelemkeltés, hamis vádak és tévedések

Dr. Geréb Ágnes és a bábai modell ellenzőinek érvei közt nehéz összhangot találni, minden hangszeren játszanak, egymásnak is ellentmondó érveket vetnek be. A teljesség igénye nélkül:

- Otthonszülés teljes elutasítása, orvosi szakmai ellenérvek. - A nyugati gyakorlat dacára, bízva a hallgatók alulinformáltságában

- Statisztikai ellenérvek, nagyobb az otthonszülésnél a halálozási arány. - Mint fentebb írtam, számos statisztika létezik, mindkét oldal csemegézhet ezekből. A statisztikai eredményeket tőlünk nyugatabbra nem a választási lehetőségek szűkítésére használják, sem a kórházak bezárására, sem az otthonszülések betiltására, hiszen egy kiugró adatnak is számos oka lehet, hanem a számok mögötti problémák feltárását és azok megoldását keresik.

- Lehetne otthonszülés, csak nincsenek meg a feltételei, utalva arra, hogy sok pénzre és időre van még szükség. - Ezzel szemben Dr. Geréb Ágnesék modell értékű rendszert működtettek, a jogi háttér és a kórházak pozitív hozzáállása hiányzik mindösszesen.

- A kórház is igaziból azt csinálja már mint az otthonszülők. - A vitákban az otthonszülés egyes ellenzői nem a gyakorlatukra hivatkoznak és a lesújtó kórházi statisztikákra, hanem idealizált kórház képét állítják szembe az otthonszülések gyakorlatával, mintha ők már most képesek lennének ugyanazokat a humánus és természetes feltételeket nyújtani.

- Felelős anyaság, magzat érdeke szemben áll a szülés megélésével. - A nő kompetenciájának kétségbe vonásán alapul ez is, a nő elbizonytalanítását célozza. Próbálják azokat a nőket, akik esetleg kórházi szülésüket megszenvedték, szembe állítani az otthonszülőkkel.

- Azt hazudják, hogy az otthonszülés támogatói szemben állnak a kórházakkal. - Miközben az otthonszülők számítanak az orvosi háttérre, csak egy lépéssel később, a valóban orvosi beavatkozást igénylő esetekben.

- A bábai-modell erőssége, a természetes szülés támogatása. - Ezért megpróbálják úgy beállítani, mint ami tagadja az orvostudományt, miközben a modern orvosi lehetőségeket a medikalizált orvosi modell számára szeretnék kisajátítani.

- Összemossák Dr. Geréb Ágnesék profi, tanfolyammal és orvosi vizsgálatokkal előkészített tervezett otthonszüléseit, a többi otthonszüléssel.

- "Egyik pillanatról a másikra is adódhatnak problémák", “minden perc számít", “ha nem lett volna ott 1 percre a műtő" stb. - Ezzel szemben otthon, nagyon ritkán adódnak váratlan, azonnal fellépő helyzetek, jóval kevesebbszer mint amennyiszer erre a kórházi gyakorlatban példa van. Ha jobban megvizsgáljuk az eseményeket, kiderül, hogy ezen kórházi esetek többségében találunk egy megelőző orvosi beavatkozást, ami után bekövetkezett az azonnali orvosi segítséget igénylő “váratlan esemény". Gyakran a feleslegesen elvégzett rutinbeavatkozások okozzák a vészhelyzetet - állapítja meg Sheila Kitzinger A szülés árnyékában. Katarzis vagy krízis? című könyvében. Ráadásul minden beavatkozás maga után von egy következőt.

Milyen kimenetelei lehetnek a jelenlegi helyzetnek?

A Dr. Geréb Ágnes által bevezetett szemlélet még ma sem honosodott meg a kórházakban, azonban egyre többen értik és szeretnék, hogy gyakorlattá váljon. Ezért ma már szavakban nem vitatkoznak Dr. Geréb Ágnessel, sőt most már az általa képviselt háborítatlan szülést ígérik egyre több kórházban is, és nem vonják kétségbe az otthonszülés létjogosultságát sem, mint korábban tették. A törvénykezésről a tárgyalások már elkezdődtek. Kimondhatjuk: Geréb Ágnes győzött!

Dr. Geréb Ágnes bebizonyította az emberek számára, hogy a szülés nem egyenlő az anya kiszolgáltatottságával, sőt megaláztatásával. Ezért hosszú távon nem kétséges, hogy a magyar nők is kiharcolják maguknak a háborítatlan szülés lehetőségét és Dr. Geréb Ágnes szerepét helyesen fogják megítélni.

Rövid távon még a megkezdett tárgyalások ellenére sem dőlt el semmi. Lehet, hogy Dr. Geréb Ágnest nem létező bűneiért meghurcolják, még azok is, akik nagyon sokat köszönhetnek neki. Lehet hogy olyanok fognak törvényt hozni a bábai-modellről, az otthonszülésről, akik még másfél évtizede katedráról is azt tanították, hogy minden szülés műtét.

Ismert párhuzam Wendy Savage esete. 1985 áprilisában azzal került a brit újságok címlapjára, hogy szakmai hozzá nem értés és veszélyeztetés vádjával több hónapra eltiltották orvosi és tanári teendőitől is. Összesen öt szülés kapcsán vonták felelősségre., egy esetben a páciens tett bejelentést, a többi négy alkalommal orvoskollégák tettek panaszt. Wendy Savage ügye addig példa nélkül álló társadalmi vihart kavart Nagy-Britanniában, és ráterelte a figyelmet a brit egészségügyi ellátás hiányosságaira, a protokollok hibáira, az orvosok felelősségre vonásának problémájára. Az orvosnő felfüggesztése tiltakozásokat, utcai demonstrációkat eredményezett, több parlamenti képviselő szót emelt az érdekében. Később Savage könyvében beszámol arról, hogy hogyan (nem) volt képes az ellenséges légkörben tovább dolgozni, milyen hatással van egy orvos szakmai és személyes hírnevére egy vizsgálati eljárás, amelyet olyanok folytatnak le, akiknek fogalmuk sincs az alternatív módszerekről és az azokhoz kapcsolódó kutatásokról. Wendy Savage ma több egyetem tiszteletbeli doktora, sikeres könyvek szerzője, azonban a mai napig is sokan támadják annak ellenére, hogy az idő - ahogy az már hasonló esetekben lenni szokott - őt igazolta. A brit szülész-nőgyógyász doktornőt 2009-ben a British Medical Journal életműdíjára is jelölte.

A szovjet időszakban az élet számtalan területén megfosztották az embereket döntési joguktól. Prof. Marsden Wagner szerint, a szovjet szemlélet jellemző még mindig a magyarországi kórházakban, amikor “az orvos rendelkezik az összes hatalommal és ellenőrzéssel, több pénzt keres, ő végzi a sebészi beavatkozást és ő a hős". A szülést illetően is megfosztották a nőt kompetenciájától, de a szülés helyének, körülményeinek megválasztását illetően is. Prof. Molnár Tamás szerint az utópista nem az adott helyzet iránt türelmetlen, hanem magát a conditio humanát nem akarja elfogadni úgy, ahogy van és szentül hiszi, hogy rátalált az emberi állapot megváltoztatásának a nyitjára. Az utópisták egyetértenek abban, hogy a természetet le kell győzni, mégpedig az egész emberiség közös erőfeszítésével. (Ld. Molnár Tamás: Utópia - örök eretnekség). A helyzet érdekessége, hogy a szovjet utópia bukása után, az utópiára fogékony emberek segítésére a technika siet, amely közös erőfeszítést kínál a természet spontaneitásának visszaszorítására. El kell ismerni, sokan ma sem szívesen vennék vissza a női kompetenciával járó felelősséget. (Ezért is kell világosan látnunk, hogy a bábai-modell bevezetését szorgalmazók nem kizárólagosságért küzdenek, hanem a választás lehetőségéért, ami senkinek a jogait nem csorbítja.)

A végére hagytam azt a nagyon fontos tényt, hogy Dr. Geréb Ágnest számos orvos és egészségügyi dolgozó támogatja. Sokan szeretnék, ha a háborítatlan szülés a kórházakban is mihamarabb elterjedne. Ezért is minden nehézség dacára abban bízom, hogy az emberek mihamarabb megismerik Dr. Geréb Ágnes valódi szerepét. Jó lenne, ha komplikációit, tragédiáit nem bíróságon tárgyalnák meg, nem háborús viszonyok és személyes konfliktusok alapján ítélnének felőle. Az otthonszülés felelős szabályozását csak Dr. Geréb Ágnes és a már bizonyított civil csapat bevonásával tudom elképzelni.

Hozzuk ki Geréb Ágnest a börtönből és becsüljük meg!

Forrás: jobbklikk.hu