A H1N1-re is igaz

A baktériumokról és más kórokozókról való tudás emberek ezreire van pusztító hatással, mivel az e tudás által előidézett félelem révén fogékonyabbá válnak a betegségekre. Jóllehet, az egyszerűbb életformák, mint például a baktériumok, valóban szerepet játszanak a testi betegségek kialakulásában, semmiképpen sem jelentik a probléma teljes megoldását, ahogyan az tudományosan, vagy a mindennapi tapasztalatok alapján is igazolható. Van egy tényező amit a tudomány tisztán fizikai megközelítési módja miatt nem érthet meg: egyesek miért oly fogékonyak a fertőzésekre, míg mások teljesen védettek maradnak, holott mindannyian ugyanannyi fertőződési lehetőségnek vagyunk kitéve.

A materializmus elfelejtette, hogy léteznek a fizikai sík fölötti tényezők is, amelyek hétköznapi életvitel mellett egyes embereket megvédenek, vagy éppen fogékonnyá tesznek bizonyos betegségekre. A félelem a szellemünkre gyakorolt kedvezőtlen hatása által, ami diszharmóniát okoz fizikai és energetikai testünkben egyaránt, megnyitja az utat a betegség okozó csírák előtt. Ha a baktériumok és hasonlók lennének a betegségek egyetlen okozói, akkor csakugyan lehetne okunk a félelemre. Ha viszont felismerjük, hogy még a legsúlyosabb járványokban is vannak, akik a fertőzésveszély ellenére is védettek maradnak, s, hogy amint már korábban láttuk a betegségek valódi okai személyiségünkben keresendők ezeket kontrollálni tudjuk, akkor félelem és rettegés nélkül élhetünk, tudván, hogy a gyógyszer bennünk rejlik. Száműzhetjük gondolatainkból a félelmet, amely a mikrobákat és vegyi anyagokat tartja a betegségek egyedüli okozóinak, hiszen tudjuk, hogy éppen e félelem tesz minket fogékonnyá a betegségekre. Ha  harmóniát teremtünk személyiségünkben, akkor nem kell jobban félnünk a betegségtől, mint a villámcsapástól vagy egy meteor ránk zuhanó darabjától.

Dr. Edward Bach