VirtuálWeb létrehozása

Ahhoz, hogy a megadott URL a mi gépünket szólítsa meg, a DNS beállításáról is gondoskodni kell. Ha a hívás elérte a gépünket, akkor az alábbi Apache beállításokkal tudjuk megadni, hogy a megszólításban adott cím szerinti oldal induljon el. A példában a dodo.tanit.hu site-ot szeretnénk beüzemelni.

Három lépés: 1. elérhetőség megadása 2. engedélyezés 3. konfig frissítés

1. Elérhetővé tesszük az Apache2 számára a site-ot.
Ehhez az /etc/apache2/sites-available mappában kell létrehozni egy konfig fájlt a site számára, és abban beállítani a hivatkozásokat, paramétereket. Például.: /etc/apache2/sites-available/dodo.tanit.hu fájl tartalma a tipikusnak mondható beállításokkal:

<VirtualHost *>
ServerAdmin info@neaeosz.hu
ServerName dodo.tanit.hu

DocumentRoot /data/www/dodo.tanit.hu
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /data/www/dodo.tanit.hu/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/dodo.tanit.hu-error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/dodo.tanit.hu-access.log combined
ServerSignature On

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
ServerAdmin info@neaeosz.hu
ServerName dodo.tanit.hu

DocumentRoot /data/www/dodo.tanit.hu
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /data/www/dodo.tanit.hu/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/dodo.tanit.hu-error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/dodo.tanit.hu-access.log combined
ServerSignature On

SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
</VirtualHost>

A félkövér bejegyzéseket kell módosítani az új site beállításai szerint. A második rész (<VirtualHost *:443>) akkor szükséges, ha védett, azaz https protokollal is elérhetővé akarjuk tenni a site-ot. Ha pedig csak azzal akarjuk elérni, akkor nyilván az első részt kell kihagyni.

2. Root-ként engedélyezzük a site-ot az alábbi paranccsal:

a2ensite dodo.tanit.hu

Ennek hatására a /etc/apache2/sites-enabled mappában létrejön egy link az előzőekben megadott fájlra.

3. Root-ként frissítjük az Apache2 beállításokat, azaz újratöltetjük vele a konfig-állományt:

/etc/init.d/apache2 reload