Mágnesezés

Néhány szó a mágnesezés lefolyásáról...

hiszterézis A vízszintes tengelyen a vasanyagra ható mágneses térerősség, a függőleges tengelyen a vasban fellépő indukció van feltüntetve. Nem mágneses állapotból kiindulva, a mágneses tér növelésével fellépő vasindukciót az 1-2-3 vonal mutatja. Ezt a vonalat nevezik szűzgörbének, mivel az anyag felmágneseződése ezen a görbén kezdődik el a mágnesesen semleges anyagban. A 3 pontot telítési pontnak nevezik, mivel a térerősség további növelésével a vasindukció gyakorlatilag már nem növekszik. Csökkentve a térerősséget, az indukció nem a 3-2-1 görbe mentén, hanem a 3-4-5 görbe mentén, 0 térerőnél csak B1 értékig csökken. Tovább csökkentve a térerőt a negatív értékek felé, az indukció nullára csökken, majd ellenkező előjelűvé válik (megcserélődnek a mágneses pólusok), és az 5-6-7 vonal mentén változik. A 7 pont ismét a telítési pont. Innen ismét változtatva pozitív irány felé a térerőt, a 7-8-9 görbe szerint alakul az indukció. Így alakul ki a mágneses hurok, amit az anyagra jellemző hiszterézisgörbének is neveznek.

Forrás: kobakbt.hu

Hogy ez miért érdekes?
Talán a vas felmágnesezése analógiában áll a tanulással. Persze nem biztos, de lehet. Miért ne tehetnénk fel, hogy így van? Csak egy gondolatkísérlet erejéig legalább...
Mi minek feleltethető meg? Pl. a vas vagyok én, a mágneses térerő az a közeg, amelyhez igazodni szeretnék, az a tudás, amelyet magamévá akarok tenni, átitatódni általa, vagy szemléletmód, amely aztán a viszonyulásaimat és szokásaimat alakítja másképpen tovább. Így vagy úgy, de ez a közeg hat rám, és akarom is, hogy hasson, merthát tanulni szeretnék. Kérdés, hogy hogyan érhetem el, hogy mielőbb és minél tartósabban meg is maradjon - mert hiszen akkor beszélünk csak tanulásról, ha az tartós változást idéz elő...