Örökkévaló

 4. Úgy dolgozz, mint ahogy a nagyravágyók dolgoznak. Úgy becsüld meg az életet, mint azok, akik vágyakoznak utána. Légy olyan boldog, mint azok, akik a boldogságnak élnek.

Keresd a szívben a rossz forrását és távolítsd el. Ott burjánzik az az odaadó tanítvány szívében éppúgy, mint a vágy emberének szívében. Csak az erős tudja azt kiölni. A gyöngének be kell várnia növekedését, gyümölcsözését, halálát. Ez olyan növény, amely korszakokon át növekszik és terjed. Akkor virágzik, amikor az ember számtalan létet gyűjtött össze magában Annak, aki a hatalom ösvényére akar lépni, ki kell tépnie ezt a szívéből. És akkor a szív vérezni fog és mintha az ember egész élete teljesen szertefoszlana.

Ezt a próbát ki kell állni. Lehet, hogy eljön már az első lépéssel, amit az ember az élet ösvényére vivő veszedelmes létrán tesz meg - lehet, hogy csak az utolsóval jön el. De ne feledd, óh tanítvány, hogy ki kell állni, és szegezd lelked erőit a feladatra. Ne élj sem a jelenben, sem a jövőben, csak az örökkévalóban. Ez az óriási gyom [a rossz] ott nem tud virágozni - a létnek ezt a foltját már az örökkévaló gondolatának légköre is eltünteti.

 

 

/ forrás: teozofia.hu /